Eindejaartips 2022

28 november 2022, 11:18

Inkomstenbelasting

 • Zorg dat u aannemelijk kan maken dat u aan het urencriterium voldoet van 1225 uur of meer. Als u naast uw onderneming nog andere werkzaamheden verricht, moet u aannemelijk maken dat u van de beschikbare tijd meer dan de helft is besteed aan uw onderneming. Ook de indirect uren tellen mee. Denk hierbij aan de reisuren, overleg en onderhoudswerkzaamheden enz.
 • De zelfstandigenaftrek gaat de komende jaren drastisch omlaag:
 • 2022: € 6.310
 • 2023: € 5.030
 • 2024: € 3.750
 • 2025: € 2.470
 • 2026: € 1.200
 • 2027: € 900

 

 • Via de fiscale oudedagsreserve (FOR) kunt u jaarlijks een bedrag opzij zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om aan de oudedagsreserve toe te voegen. Dit geldt alleen voor nieuwe dotaties na 2022. Het is dus nog maar mogelijk om te FOR toe te passen tot en met het boekjaar 2022.
 • Bent u van plan om nog te gaan investeren? Dan is het zinvol om na te gaan of het slimmer is om deze investering uit te stellen tot 2023 of dit toch te doen in 2022. Om voor de kleinschaligheidinvesteringsaftrek in aanmerking te komen moet een ondernemer minimaal € 2.400 investering in het boekjaar.
 • Bent u van plan om op korte termijn een bedrijfspand te kopen, doe dit dan voor 2023. De overdrachtsbelasting wordt per van 8% naar 10,4 %.
 • Als uw bedrijfsresultaat dit jaar naar verwachting negatief zal zijn, moet u snel uw voorlopige aanslag over dit jaar op nihil laten zetten. Uw liquiditeitspositie vaart daar wel bij. Na afloop 2022 kunt u bij het indienen van de aangifte verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. U kunt dan alvast 80% van het aangegeven verlies benutten voor carry-back of carry-forward.
 • De wettelijke fiscale bewaartermijn van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers is zeven jaar. Dit betekent dat u aan het einde van dit jaar de administratie van 2015 en voorgaande jaren kunt vernietigen.

 

DGA

 • Wilt u weten wat fiscaal gezien voordeliger is? De BV een dividend laten uitkeren of toch meer salaris geven. Bij dividend is de winst eerst belast in de VPB en betaalt u als DGA nog belasting in box 2 van de IB. Bij het geven van meer salaris is deze belast in box 1 van de IB. Bent u benieuwd wat het meest voordeligst voor u is, neem dan gerust contact met ons op!

 • Vanaf 1 januari 2023 mag er geen rekening meer gehouden worden met de doelmatigheidsmarge. Vanaf 2023 moet u dus uitgaan van 100% van het loon van iemand in de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

 

BV

 • Heeft u meerdere Bv’s? Dan kunt u binnen de werkkostenregeling de concernregeling toepassen. Hierdoor kan een BV die het hele kalenderjaar tot een concern behoort de ongebruikte vrije ruimte van een andere BV benutten.

 

Werkgever:

 • Vanaf 1 januari 2022 kunt u gebruikmaken van de thuiswerkregeling. Het is dus mogelijk om werknemers een belastingvrije vergoeding van € 2 per thuiswerkdag te geven.
 • Per 1 januari 2023 stijgt het bedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer naar € 0,21 per kilometer.

Neem contact met ons op

0493 – 782 290

 • Of vul het formulier in:

  Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Wilt u besparen op uw boekhouding?
SBA werkt met vaste tarieven.

Vraag een offerte aan en vergelijk zelf!