Nieuws

Verandering in box 3 vanaf 1 januari 2017

09 december 2016, 12:09

Als gevolg van de lage rentestanden heeft de regering besloten om de heffing in box 3 te veranderen. Vanaf 01-01-2017 wordt de grondslag voor de heffing meer in lijn met de werkelijk behaalde rendementen. Overigens betekent dit niet dat het werkelijk behaald resultaat belast wordt, er wordt nog steeds geacht…

Lees meer

Subsidie voor werknemers met minimumloon

25 november 2016, 10:51

Als u in 2017 een werknemer heeft die een gemiddeld uurloon gelijk of net iets meer heeft, dan heeft u vanaf 2017 recht op een subsidie genaamd "lage-inkomensvoordeel"(LIV) Voorwaarden: de werknemer wordt voor minstens 1.248 verloonde uren in de administratie opgenomen in een kalenderjaar; de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd…

Lees meer

Wet DBA is uitgesteld

25 november 2016, 10:37

Wet DBA is uitgesteld tot ten minste 1 januari 2018. Zzp’ers en opdrachtgevers hoeven tot deze tijd niet te vrezen voor problemen met de Belastingdienst.

Lees meer

KIA, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

10 november 2016, 11:18

Wilt u als ondernemer in 2016 nog in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek? Zorg ervoor dat u dan voor meer dan € 2300,- geïnvesteerd hebt. Dit bedrag mag ook geïnvesteerd zijn in meerdere bedrijfsmiddelen, mits deze bedrijfsmiddelen een hogere waarde dan € 450,- hebben. Heeft u voldaan aan de voorwaarden…

Lees meer

Terugbetaling aandelenkapitaal door BV naar privé

10 november 2016, 11:04

Sinds de invoering van de flex-BV hoeft uw BV nier meer over een minimum aandelenkapitaal te beschikken. Het teveel aan kapitaal kan belastingvrij terugbetaald worden aan de aandeelhouder(s). Hiervoor is een statutenwijziging vereist. Nadat dit besluit door de aandeelhouders genomen is moet dit beluit ook door de directie worden goedgekeurd. De…

Lees meer

Afschaffing pensioen in eigen beheer DGA

31 oktober 2016, 10:01

Per 1 januari 2017 wordt het pensioen in eigen beheer voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) gefaseerd afgeschaft. De komende drie jaar zal een korting op de te betalen inkomstenbelasting worden gegeven. De korting in 2017 bedraagt 34,5%. In 2018 en 2019 wordt deze korting verlaagd naar respectievelijk 25% en 19%. Als het…

Lees meer

Veranderingen in de bijtelling auto

14 oktober 2016, 17:17

Vanaf 1 januari 2017 verandert de bijtelling voor nieuwe auto’s. Vanaf deze datum zijn er nog maar twee bijtellingspercentages. Voor ieder auto die geen uitstoot heeft, de elektrische auto en auto op waterstof, geldt een bijtellingspercentage van 4%. Voor iedere andere auto, ook de (plug-in) hybride auto’s, die uitstoot heeft…

Lees meer

Vrijstelling schenking € 100.000 in 2017

14 oktober 2016, 17:11

Zoals de zaken er nu voor staan is het vanaf 2017 weer mogelijk om belastingvrij € 100.000 te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning. Een voorwaarde hierbij is dat de schenking gedaan wordt aan een persoon in de leeftijd…

Lees meer

Eigen BV en dienstbetrekking

30 september 2016, 11:14

De Belastingdienst constateert in de praktijk dat het gebruik van een eigen BV ten onrechte wordt gepropageerd als mogelijkheid om de fiscale gevolgen van een dienstbetrekking te ontlopen. Echte ondernemers hoeven zich nergens zorgen over te maken, ook niet als ze via een eigen BV werken. De DGA met een eigen…

Lees meer

Betaalde BTW in EU terug vorderen voor 1 oktober.

13 september 2016, 13:52

Heeft u in 2015 binnen de Europese Unie zakelijke kosten gemaakt waar BTW op zit? Denk aan brandstoffen voor zakelijke ritten, hotelverblijf bij uw werkzaamheden, congressen of andere zakelijke bijeenkomsten en dergelijke. Vergeet u niet om die BTW op tijd terug te vragen? De deadline is 1 oktober. U kunt…

Lees meer

Neem contact met ons op

0493 – 782 290

  • Of vul het formulier in:

    Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Wilt u besparen op uw boekhouding?
SBA werkt met vaste tarieven.

Vraag een offerte aan en vergelijk zelf!